تست اکسیژن Loi

مدل : LOI

  • محدوده غلظت اکسیژن 0-100 %
  • درجه بندی 10%
  • صحت 2 % ±
  • زمان پاسخ کمتر از 300 ms
  • دارای HMI مارک دلتا
  • دارای کنترلر plc مارک دلتا
  • دارای فلومتر مارک Dwyer امریکا
  • زمان پایداری جریان اکسیژن کمتر از  6s
  • دبی جریان گاز 50 lit / s
  • مطابق با استاندارد ASTM D 2863

برای استعلام قیمت تماس بگیرید