جعبه وزنه کالیبراسیون

9.200.000 تومان10.800.000 تومان

 • Calibration Reference Weight 1mg/200gr
 • جعبه وزنه استیل کالیبراسیون کلاس1 مجموعه ای  از وزنه کالیبراسیون استاندارد است که درون جعبه ای آلومینیومی قرار گرفته است.
  1.  ضمانت تایید شدن در آزمایشگاه های کالیبراسیون داخلی
  2. 1میلی گرم الی 200 گرم
  3. وزنه استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی
  4. طبق استاندارد صنایع و آزمایشگاهی
  5. گواهی کالیبراسیون
  6. کلاس F1
  7.  جعبه آلومینیومی