درپوش تست هیدرواستاتیک سایز 500 میلیمتر

مدل:En-500mm

  • اندازه‌گیری خواص مکانیکی  – Mechanical Test System – MTS
  • مهندسی و علم مواد-تجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواد-آزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن …)-اندازه‌گیری خواص مکانیکی
  • انجام تست هیدرو استاتیک

برای استعلام قیمت تماس بگیرید