دستگاه تست استقامت حرارتی

99.000.000 تومان

دستگاه تست پایداری حرارتی

Therml Stability

مطابق استاندارد ملی 5525 و استاندارد IEC 811-3-2

گستره دما 300 درجه سانتی گراد

دارای 6 استیشن کنترلینگ

مجهز به نمایشگر دیجیتال

دقت دمایی 0/1

ولتاژ 220