دستگاه کلاف پیچ

فقط 5 عدد در انبار موجود است

Screw coil machine

  • دارای قفسه
  • دارای تراورس منظم 5 نخ
  • دارای شمارشگر قابل تنظیم
  • قابل اندازه گیری طول نخ بر حسب متر
  • قابلیت محاسبه میانگین دیجیتال
  • قابلیت محاسبه نمره نخ بر حسب تکس دنیر متریک