سنسور موقعیت خطی KTM-25mm

سنسور موقعیت خطی KTM-25mm

تقسیم کننده ولتاژ / سنسور جا به جایی دارای گواهی

  • Slide rail bracket installation
  • KTM-25mm
  • Distance Sensor
  • Displacement synchronous measurement

برای استعلام قیمت تماس بگیرید