پایه سختی سنج شور

shore hardness tester base

  • وزن بار اعمالی 12.5 نیوتون
  • به همراه یک عدد وزنه دقیق جهت تست سختی سنج ( دارای وزنه 5 کیلو گرم جهت شورD-جهت وزنه 1 کیلوگرم جهت شورA )
  • با قابلیت تنظیمات طولی پایه

برای استعلام قیمت تماس بگیرید